Nästan hälften av alla ledare slutar inom två år. Så behöver det inte vara.


Undersökningar visar att ledare på högre nivå ofta saknar ett individanpassat stöd under första tiden där även kulturella, sociala och personliga faktorer omhändertas. 

Genom att ge nyrekryterade ledare tillgång till ett externt, opartiskt, kvalificerat samtalsstöd under infasningsperioden ökar förutsättningarna för en framgångsrik rekrytering.

”Människor är extremt peppande och stödjande de första tre månaderna. Sen är man rätt ensam. Men det är ju ofta då man börjar upptäcka saker som osynliga strukturer, outtalad beslutskultur och informella normer som är viktiga att förstå för att kunna leda en organisation. Då hade det varit bra med någon form av externt bollplank för att navigera i det.” 
Lars von Sivers Lindmark, Global Business Development Director, AXA
Mjuka värden

Nästan hälften av alla rekryteringar av ledare misslyckas alltså inom de första två åren. 70% anger att den primära orsaken går att hänföra till organisationens kultur och politik.

Skräddarsytt

När en ledare kliver på ett uppdrag  krävs ett unikt tillvägagångssätt, med tyngdpunkten på integration och som är skräddarsytt för såväl personen som uppdraget. 

Oberoende bollplank

En Executive Onbording Partner är en senior konsult och oberoende bollplank som finns tillgänglig för den nytillträdde ledaren under infasningsperioden i organisationen. 

Ledare reflekterar

Jacob Philipson, koncernchef, TCECUR
”Jag har aldrig varit 100 på om en rekrytering är en klockren match med bolaget eller inte. Det finns alltid en osäkerhetsfaktor. Då är det bra att kunna erbjuda ett extra stöd för att öka möjligheterna att den nya ledaren ska kunna komma till sin rätt.”
Anna Sjöblom, vd/kanslichef, branschorganisationer 
”Som nytillträdd vd hade det varit väldigt värdefullt med ett externt bollplank för att ventilera, sortera och prioritera, och för att få stöd i att navigera i den komplexa värld som en ledare möter.”
Fredrik Bergström, vd, Euro Accident 
”När man kliver in i en ny organisation är det viktigt att förstå vad som finns både ovan och under ytan. Då är det värdefullt att kunna bolla tankar, idéer och planer med någon utanför organisationen.”

Executive Onboarding Partner

En Executive Onbording Partner är en senior konsult och oberoende bollplank som finns tillgänglig under infasningsperioden. En rutinerad navigator inom företagskultur/normer/politik med lång erfarenhet inom ledning, styrning, organisationsutveckling, förändringsledning, varumärkesarbete, kommunikation och samtalsterapi. 

Som utomstående och opartisk kan en Executive Onboarding Partner bädda för en välfungerande kommunikation och förebygga missförstånd mellan nyrekryterad och ledning/styrelse. 

Med en Executive Onboarding Partner ges nytillträdda ledare bättre förutsättningar från start och fungerar som ett komplement till organisationens egen onboarding.

Vårt syfte är att bidra till att rekryteringen blir lyckosam för alla parter. Målet är att nya ledare ska kunna nå sin fulla potential snabbare och exekvera sitt uppdrag.

I bl a USA är denna typ av tjänst vanligt förekommande. I Sverige är det ännu inte lika utbrett.

En nyrekryterad ledare får tillgång till

Erfarenhet

En senior konsult med kompetens inom ledning, styrning, kommunikation och psykologi. En erfaren navigator inom företagskultur/normer/politik.

Någon som hjälper till att prioritera och hålla rätt fokus.

En erfaren konsult som kan ge konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ledarskapet, hantera olika personer/situationer och skapa effektivare samarbeten.

Opartisk brygga

En neutral part som kan bädda för välfungerande kommunikation och förebygga missförstånd mellan nyrekryterad och ledning/styrelse.

Någon som vrider och vänder på perspektiv och utmanar tankegångar. Som speglar, ifrågasätter och ger rak återkoppling.

Som hela tiden ser till uppdraget.

Personligt stöd

En frizon för att ta upp såväl yrkesmässiga som personliga och mellanmänskliga frågeställningar utan att behöva ta affärsmässiga eller personliga hänsyn.

Någon som kan uppmärksamma eventuella invanda tanke- och beteendemönster. 

Någon som säkerställer att även den egna hälsan och välmåendet prioriteras. 

Forskning visar

Internationella undersökningar visar att 40% av nyrekryterade ledare lämnar sitt uppdrag inom 18 månader. Data sammanställd av McKinsey visar att nästan hälften av alla tillsättningar av ledare misslyckas eller är en besvikelse. 

Anledningarna kan vara många. Undersökningar av Egon Zehnder visar att mindre än en tredjedel av 600 chefer på vice vd-nivå och högre ansåg att de hade fått meningsfullt stöd när de klev på sitt uppdrag. Traditionella onboarding-program är uppenbarligen inte tillräckliga på ledningsnivå.

Vi stöttar opartiskt alla parter för bästa resultat

Ingrid Lindmark

Executive Speaking Partner, kommunikationskonsult och samtalsterapeut

Catharina Kandel

Executive Speaking Partner,
HR-konsult och
diplomerad coach

Janet Berlin

Executive Speaking Partner, managementkonsult och samtalsterapeut

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller boka ett förutsättningslöst möte?
Maila eller ring så hör vi av oss!

Executive Onboarding Partner

En tjänst inom Executive Speaking Partner AB utvecklad i samråd med bl a:

Jacob Philipson, koncernchef TCECUR
Fredrik Bergström, vd, Euro Accident 
Jane Lundgren Ericsson, vd, Flex Applications
Staffan Heidenberg, vd, Poolia Interim Management
Mia Borgernäs, affärsområdeschef, Poolia
Anna Dahlsten, styrelseledamot
Veronica Lejsved, HR Manager Nordic, Munters
Charlotte Björk, HR-chef, Svenska Brasserier
Louisa Ekroth, HR-chef, LRF
Lizzy Jämting, senior HR Business partner
Jeanette Broberg, Human Resources Director, Diakonia
Åsa Daxberg, Head of talent, Adapteo Group
Bengt Lööw, rekryteringskonsult, Dreamwork
Martina Ingemarsson, Talent Acquisition and Onboarding, Scania
Lars von Sivers Lindmark, Global Business Development Director, AXA